O Momentu

 

Logo společnosti Moment

Společnost Moment ČR, o.p.s. vznikla v roce 2012. Její náplní je finanční podpora dalších neziskových organizací v jejich činnosti. Moment v současné době spravuje síť dobročinných second handů v Ostravě, Karviné, Praze a nově také ve Frýdku-Místku.

Výtěžek z prodeje v těchto obchodech je putuje na pomoc neziskovým organizacím Kola pro Afriku, Save Elephants, dennímu stacionáři Žebřík, Mobilnímu hospici Ondrášek a nadačnímu fondu CCBC, který se zabývá ochranou biodiverzity.

Neziskové organizaci Moment může pomoci kdokoliv, ať už účastí na sbírce oblečení nebo individuálním dárcovstvím na některé z těchto prodejen. Jakýkoliv přínos se počítá. Měnit životy dokáže i 1 taška s oblečením. Když se takových tašek sejdou tisíce, je možné měnit svět.

Nezisková organizace Kola pro Afriku podporuje děti v Africe. Sbíráním kol na k tomu určených místech po celé České republice, tak může poskytnout vzdělání nejednomu Afričanovi.

 

 

 

Nezisková organizace Save Elephants vedená českým rodákem bojuje proti pytláctví a nelegálnímu obchodu se slonovinou. Jakákoliv taška s oblečením může zabránit pytlákům v zabíjení slonů.

 

Denní stacionář Žebřík dává příležitost mladým lidem se zdravotním postižením prožívat šťastný život. Díky dennímu stacionáři se mohou osobnostně rozvíjet, setkávat se s vrstevníky a trávit život v přátelské atmosféře.

Mobilní hospic Ondrášek poskytuje službu nevyléčitelně nemocným lidem. Ti tak mohou prožít poslední období života doma se svou rodinou a s odbornou péčí.

Česká společnost CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) přispívá ke zlepšování kvality biodiverzity. Podporuje aktivity, které vedou k ochraně přírody.